Yangın günlük yaşamın bir gerçeği olsa da birçoğumuzun yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konusunda tecrübemiz yoktur. Bu nedenle işletmelerde ve büyük fabrikalarda otomatik yangın söndürme sistemlerinin önemi daha da artmaktadır. Yangın olayı yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucunda meydana gelir.
Otomatik yangın söndürme sistemleri önce insan güvenliği ardından da mal güvenliğini göz önünde tutularak üretilmiş sistemlerdir.
Otomatik yangın söndürme sistemleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan bazıları;

FM-200 Gazlı Söndürme Sistemleri
FM-200 Otomatik yangın söndürme sistemleri arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. FM-200 gazlı söndürme sistemi renksiz ve kokusuz gazın 25 bar basınç ile sıkıştırılarak tüplere sıvı olarak doldurulur. Yangın anında ortama ve insan sağlığına zarar vermeden direkt yangına müdahale eder.

Köpüklü yangın söndürme sistemleri
Köpüklü yangın söndürme sistemleri genellikle kimyasalların, yanıcı ve parlayıcı özelliği çok olan yakıtların yoğun olarak kullanıldığı fabrikalarda, depolarda tercih edilen bir sistemdir. Köpüklü yangın söndürme sistemleri de birkaç çeşit olarak kullanılmaktadır. Protein bazlı, sentetik bazlı, alkole dayanaklı, film oluşturucu köpük çeşitleri kullanılmaktadır. Otomatik yangın söndürme sistemlerine de kolaylıkla entegre edilebildiği için yangının başlangıç aşamasında yanan bölgeye anında müdahale edilebilmektedir.

Yağmurlama Sistemleri Nasıl İşler?
“Sprinkler” bir ısı algılama cihazıdır. Sprinkler Sistemleri çeşitli tiplerde, sıcaklık aralıklarında ve tasarımlarda. Isı algılama elemanı (Yağmurlama Sisteminin) zemine veya yangına en çok eğilimi olan bölgeye belirtilir. Yağmurlama sisteminin diğer ucu, yüksek basınç altında su depolayan bir boru şebekesine bağlıdır. Genellikle 7 ila 10 bar.
Bir yangın olduğunda, bir Fıskiyenin yanında; sıcaklığı, Sprinkler'deki ısı algılama elemanının sıcaklık değerinden yüksek. Sprinkler içerisindeki ampul veya ısı algılama cihazı patlar ve su şimdi Sprinkler Sistemlerinden doğrudan yangından etkilenen alana basınç altında akar.